Nắng Ấm Xa Dần - Sơn Tùng M.TP

Bài này vòng hợp âm lặp đi lặp lại A, B, Abm, Dbm (ghi lời dài để ai ko biết thì vô coi lun) Ballad + Mute chắc là được Nắng...

                                                   
Bài này vòng hợp âm lặp đi lặp lại A, B, Abm, Dbm (ghi lời dài để ai ko biết thì vô coi lun) 
              
Ballad + Mute chắc là được 
 
 
      A    
Nắng ấm xa dần rồi. 
      B    
Nắng ấm xa dần rồi. 
      Abm             Dbm             
Nắng ấm xa dần bỏ rơi,để lại những giấc mơ.(giữ lại đi,giữ lại đi.) 
      A    
Nắng ấm xa dần rồi. 
      B