Nắng Ấm Xa Dần - Sơn Tùng M.TP

Nắng Ấm Xa Dần - Sơn Tùng M.TP


Bài này vòng hợp âm lặp đi lặp lại A, B, Abm, Dbm (ghi lời dài để ai ko biết thì vô coi lun)

Ballad + Mute chắc là được


A
Nắng ấm xa dần rồi.
B
Nắng ấm xa dần rồi.
Abm Dbm
Nắng ấm xa dần bỏ rơi,để lại những giấc mơ.(giữ lại đi,giữ lại đi.)
A
Nắng ấm xa dần rồi.
B